Welkom!

De oudervereniging bestaat uit ouders van kinderen die Basisschool de Veldhof bezoeken. De oudervereniging bestaat uit maximaal 15 leden. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:Voorzitter Berry Berns

Secretaris Daniƫlle Lardenoije-Blom

Penningmeester en vice-voorzitter Mark NellessenDe overige leden van de oudervereniging zijn:

Belinda Wachelder

Monique Erkens

Patricia Marcic

Krista Krol

Loes Elzinga

Jinny Middelburg

Lisanne Sturtz

Iris Lucassen

Anthony Schmetz

Manon Quanjel

Janine Dam

Manon GielkensTijdens de jaarvergadering van de oudervereniging worden de bestuursleden door de leden van de oudervereniging gekozen. Het bestuur brengt dan verslag uit van de activiteiten in het afgelopen jaar en wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de ontvangen ouderbijdrage.

Alle ouders worden voor deze vergadering uitgenodigd.De vergaderingen van de oudervereniging worden door een directielid, enkele leerkrachten en (soms) een lid van de M.R. bijgewoond. In de oudervereniging komt vooral de dagelijkse gang van zaken in de school aan de orde.De oudervereniging is verantwoordelijk voor het innen en beheren van de ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks door de oudervereniging tijdens de jaarvergadering vastgesteld. Op dit moment is deze per kind eur 15,00. Het geld wordt besteed aan zaken die ten goede komen van de kinderen. Denk hierbij aan Sinterklaas-cadeautjes, vernieuwing of herstel van speeltoestellen, speciale handenarbeidmaterialen, carnaval, het eindejaars- of welkomstfeest, bioscoopbezoek. Vrijwel alle ouders betalen de ouderbijdrage. Indien een ouder de vrijwillige ouderbijdrage niet kan betalen, neem dan aub contact op met de oudervereniging!. Vaak kan er een regeling getroffen worden of kan er op een andere manier worden geholpen.

Contact met de OuderverenigingAls U iets met de Oudervereniging wil bespreken, dan kan dit door een lid van de Oudervereniging aan te spreken. U kunt ook een e-mail sturen: ouderverenigingdeveldhof@gmail.com